Valtteri Arstila

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtteri Arstila on erikoistunut mielenfilosofiaan ja neurotieteeseen. Hänet tunnetaan parhaiten tutkimuksistaan värien havaintokokemuksista, ajallisista illuusioista ja ajallisista ominaisuuksista. Tällä hetkellä Arstila on postdoc-tutkija Turun yliopiston filosofian laitoksella. Hän on ollut mukana toimittamassa kahta aikaa käsittelevää teosta: Subjective Time: Philosophy, Psychology and Cognitive Neuroscience of Temporality (MIT press, 2014), ja Philosophy and Psychology of Time (Springer, 2015).

Valtteri Arstila specializes in the philosophy of mind and neuroscience. He is best known for his work on perceptual experience of colors, temporal illusions and temporal properties. He is currently a postdoctoral researcher at the Department of Philosophy at University of Turku. He is the co-editor of two time related books: Subjective Time: Philosophy, Psychology and Cognitive Neuroscience of Temporality (2014; MIT press), and Philosophy and Psychology of Time (2015; Springer).


 

Värejä koskevien kiistojen merkitys filosofiassa

Ihmiset kiistelevät usein siitä, minkä värisiä jotkin esineet ovat – kuten laajalle levinnyt keskustelu ”ihmemekon” väristä viime vuonna osoitti. Nämä kiistat herättävät kysymyksen, kuka näkee värit oikein ja millaisissa tilanteissa värit voidaan nähdä oikein. Tai voimmeko ylipäätään sanoa jonkun näkevän värit oikein? Esitelmässäni käsittelen näitä kysymyksiä ja värejä koskevien kiistojen merkitystä kysymykselle siitä, mitä värit ovat.

The Significance of Disputes Concerning Color in Philosophy

People often debate what color something is – just consider the viral wrangle on the color of the “miracle dress” last year. These debates nicely set up the question of who sees colors correctly and in what conditions this can be done. Is it even sensible to say that someone sees colors correctly? In my presentation I deal with these questions and the significance of disputes concerning color for the question of what colors really are.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 3:30am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM