Tonu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõnu Viik on filosofian professori Tallinnan yliopistossa. Hän valmistui Moskovan valtionyliopistosta ja väitteli tohtoriksi Atlantan Emory Universitysta. Viik on tutkinut muun muassa fenomenologiaa, sosiaalifilosofiaa ja kulttuurifilosofiaa. Tällä hetkellä hän tutkii kulttuurin luomia merkityksen muodostamisprosesseja.

Tõnu Viik is Professor of Philosophy at Tallinn University, Estonia. He graduated from Moscow State University and received his Ph.D. from Emory University, Atlanta. He has been working on phenomenology, social and cultural philosophy. His current research is devoted to culturally conditioned meaning-formation processes.


Luova havaintokyky

Puheenvuorossaan Viik keskittyy havaintokyvyn luovaan puoleen. Olemme tottuneet pitämään havaintoprosessia passiivisena reflektiona ulkopuolisesta. Mielemme on kuitenkin hyvin luova: saatamme nähdä ja kuulla asioita, joita ei välttämättä ole olemassa havaintojemme ulkopuolella. Puheenvuoro analysoi useampaa visuaalista esimerkkejä osoittaakseen miten mielemme käyttää luovuutta tulkitessaan ulkopuolelta tulevaa informaatiota.

Creative Perception

His talk focuses on the creative side of perception.  We are used to consider the process of perception as being a passive reflection of what is out there.  But if fact our mind is very creative in making us to see and hear things that are not necessarily existing independently of our perception.  A number of visual examples will be analyzed to demonstrate the way in which our mind works in creatively interperting data from the outside world.

Philosophy talk (in English), 20 min
Kiasma Theatre, 1st Floor, 1:45 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM