niklas.forsberg

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Forsberg on Uppsalan yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän väitteli tohtoriksi Derridan kirjallisuuden käsityksestä. Sittemmin Forsberg on kirjoittanut Austinista, Cavellista, Coetzeesta, Collingwoodista, Emersonista, Murdochista, Kierkegaardista ja Wittgensteinista. Hän on käsitellyt kirjoituksissan muun muassa kipua, syntiä, rakkautta, kieltä ja kirjallisuuden yhteyttä filosofiaan ja filosofiseen argumentaatioon. Forsberg on myös kirjoittanut kirjan Language Lost and Found: On Iris Murdoch and the Limits of Philosophical Discourse (”Kieli löydetty ja hukattu: Iris Murdochista ja filosofisen diskurssin rajoista”; Bloomsbury, 2013). Tällä hetkellä hän kirjoittaa monografiaa J. L. Austinin filosofiasta.

Niklas Forsberg is a Docent (≈ associate professor) in philosophy at Uppsala University, Sweden, and University of Helsinki. He got his PhD on a dissertation that discusses Derrida’s conception of literature. He written about Austin, Cavell, Coetzee, Collingwood, Emerson, Murdoch, Kierkegaard and Wittgenstein, discussing various topics such as pain, sin, love, language, and literature’s relation to philosophy and philosophical argumentation. He is the author of Language Lost and Found: On Iris Murdoch and the Limits of Philosophical Discourse (Bloomsbury, 2013), and he is currently working on a monograph on the philosophy of J. L. Austin.


“Meidän tarvitsee tulla ja me haluamme tulla kotiin”: Kommentteja Coetzeen Barbaarit tulevat -kirjasta ja arkipäiväisestä moraalista

Tämä puheenvuoro käsittelee kirjallisuuden filosofista merkitystä erityisesti arkipäiväisen moraalin kategorisen ulottuvuuden kannalta. Käyttäen apunani tulkintaa Coetzeen Barbaarit tulevat -teoksesta, väitän, että kirjallisuuden filosofinen voima ei ole se, että se kuvittaa filosofisia näkemyksiä tai esittää mallikelpoisen käytöksen omaavia ideaalihahmoja. Kirjallisuudella on syvempi merkitys, joka ei ole riippuvainen ”filosofian” läsnäolosta romaaneissa. Se voi auttaa meitä ymmärtämään kuinka moraaliset elämät saavat alkunsa kielessä ja kuinka kirjallisuus voi auttaa meitä käsittämään miten filosofiset ongelmat nousevat esiin filosofisten abstraktioiden ja käsitteellistämisten kautta.

We Need and Want To Come Home”: Remarks on Coetzee’s Waiting for the Barbarians and Ordinary Morality

This talk concerns literature’s philosophical significance, particularly in relation to the elucidation of the categorical dimension of morality that is part of our everyday lives. By means of a reading of Coetzee’s Waiting for the Barbarians, I will argue that the philosophical thrust of literature is not that it illustrates philosophical views, or presents ideal characters whose actions are “exemplary for conduct;” and that there’s a deeper significance of literature that is not dependent upon the presence of “philosophy” in novels. Literature can help us see how moral lives take shape in language, and how literature may enable us to get an understanding of how philosophical problems arise by means of philosophical abstractions and intellectualizations.

Philosophy talk (in English), 20 min

Kiasma Theatre, 4:15 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM