Matti Häyry sees the light

 

 

 

 

 

 

 

Matti Häyry on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen filosofian professori. Opiskeltuaan ja tehtyään postdoc-työtä Helsingin yliopistossa hän toimi filosofian professorina Kuopion (1999–2001), Central Lancashiren (2001–2004) ja Manchesterin (2004–2013) yliopistoissa kunnes päätyi nykyiseen virkaansa. Häyryn erikoisalaa ovat moraalisen, sosiaalisen, lainopillisen ja poliittisen filosofian historia, teoria ja soveltaminen.

Matti Häyry is Professor of Philosophy of Management at the Aalto University School of Business. After philosophical studies and postdoctoral work at the University of Helsinki, he was Professor of Philosophy at the Universities of Kuopio 1999-2001, Central Lancashire 2001-2004, and Manchester 2004-2013 before assuming his current position. His areas of expertise are the history, theory, and applications of moral, social, legal, and political philosophy.


Ihmisestä kone, koneesta ihminen?

Kysymys inhimillisyydestä ja sen merkityksestä biologian ja teknologian leikkauspisteessä

Kuinka monta mekaanista varaosaa ihmiseen voidaan asentaa ennen kuin hän lakkaa olemasta ihminen? Onko hallintalaitteisiin kytketty lentäjä jo ylittänyt rajan? Onko internettiin pesiytynyt kyberkansalainen? Kuinka monta ihmistä muistuttavaa osaa voidaan asentaa koneeseen ennen kuin se lakkaa olemasta kone? Onko eläytyvä ja vuorovaikutukseen pystyvä hoivarobotti jo ylittänyt rajan? Onko itse itseään opettava tietokone? Nämä kysymykset tulevat vastaamme yhä voimakkaampina teknologian ja bioteknologian kehityksen myötä. Mitä on olla ihminen? Mitä inhimillisyys tarkoittaa? Kenellä tai millä voi olla oikeuksia tai velvollisuuksia? Näytän esityksessäni, kuinka nämä kummallisilta vaikuttavat kysymykset ovat tärkeämpiä ja lähempänä omaa elämäämme kuin uskoisimmekaan.

Man as Machine, Machine as Man?

An inquiry of humanity and its meaning at the intersection of biology and technology

How many mechanical spare parts can be installed onto a human until she ceases to be human? Has a pilot wired into a plane’s controls already crossed the line? What about a cybercitizen nested in the internet? How many human-like parts can be installed onto a machine before it is no longer a machine? Has a care robot capable of social interaction and empathy already crossed the line? What about a self-teaching robot? These questions become increasingly real and relevant as technology and biotechnology progress. What is it to be human? What does humanity mean? Who or what can have rights and duties? In my presentation I show how these seemingly strange questions are more important and closer to our own lives than we might think.

Philosophy talk (in English), 20 min
Kiasma Theatre, 4:45 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM