Martin Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gustafsson on filosofian professori Åbo Akademissa. Yleinen teema Gustafssonin tutkimuksessa on yhteyksien löytäminen eri filosofian alueiden välillä. Hän on tarkastellut filosofiassa etenkin kieltä, toimintaa, etiikkaa, logiikkaa ja filosofista metodologiaa. Gustafsson on julkaissut artikkeleita muun muassa Cavellista, Davidsonista, Heideggerista, Hackingista, McDowellista, Quinesta ja Wittgensteinista. Hän on The Philosophy of J. L. Austin: New Essays -teoksen kustannustoimittaja (yhdessä Richard Sørlin kanssa; tuleva, Oxford UP).

Martin Gustafsson is professor of philosophy at Åbo Akademi University, Finland. A common theme in much of his work is the uncovering of interconnections between different areas of philosophy: language, action, ethics, logic and philosophical methodology. He has published papers on Cavell, Davidson, Heidegger, Hacking, McDowell, Quine, Wittgenstein, and others. He is the editor (together with Richard Sørli) of The Philosophy of J. L. Austin: New Essays (forthcoming at Oxford UP).


 

”Jos ei ole salattavaa, ei ole pelättävää” – joukkovalvonta, syyttömyys ja rehellisyys

Jos ei ole salattavaa, niin miksi huolestua joukkovalvonnasta? Kuinka esimerkiksi turvakamerat tai elektronisen ja biologisen datan säilyttäminen voivat olla uhka ihmiselle, joka ei itse ole uhka yhteiskunnalle? Tällaiset vastaukset huoliin tehostetusta joukkovalvontateknologioiden kehittämisestä ja käyttämisestä nyky-yhteiskunnassa ovat edelleen yleisiä. Samalla yleinen tietoisuus näiden teknologioiden piilevistä vaaroista vaikuttaa olevan alhaisella tasolla. Samankaltainen ajatuksenjuoksu vaikuttaa olevan myös nykyisen asennemuutoksen taustalla, jossa suhtautuminen siihen, mitä on olla syytön, on muuttunut. Kuten ruotsalainen kriminologi Janne Flyghed hiljattain huomautti, on ristiriitaista, että tämän ajattelun mukaan syyttömyys vaatii sen hyväksymistä, että kohdellaan kuin epäiltyä. Tämä hyväksyminen puolestaan muodostuu todisteeksi syyttömyydestä. Puheenvuorossani tutkin, mitä tämä asennemuutos käsittää ja miksi se on sekä epäselvä että vaarallinen.

”If you have nothing to hide, you have nothing to fear” – mass surveillance, innocence and integrity

If you have nothing to hide, then why worry about mass surveillance? How can security cameras, massive storage of electronic and biometric metadata, and so on, constitute a threat to you, unless you are not a danger to society to begin with? This sort of response to worries about the intense development and steadily increasing employment of mass surveillance techniques in modern society is still very common, and there seems to be little general awareness of its many pitfalls. Moreover, this way of reasoning appears to underlie an ongoing shift in attitude towards what it means to be innocent. As the Swedish criminologist Janne Flyghed has recently observed, it is a paradoxical consequence of this line of reasoning that being innocent requires accepting being treated as a suspect, and, indeed, that accepting being treated as a suspect becomes the very proof of innocence. In this talk, I shall explore what this shift in attitude involves, and why it is both confused and dangerous.

Philosophy talk (in English), 20 min

Kiasma Theatre, 5:45 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM