Markus Lammenranta on Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian lehtori ja dosentti. Hän on tutkinut muun muassa naturalistista ja sosiaalista epistemologiaa, skeptisismiä ja oikeutusteorioita. Hänen julkaisujaan ovat muun muassa Reliabilism and Circularity (esiintyy julkaisussa Philosophy and Phenomenological Research 61, 1996), Is Descartes’s Reasoning Viciously Circular? (esiintyy julkaisussa British Journal for the History of Philosophy 14, 2006), The Pyrrhonian Problematic (esiintyy teoksessa The Oxford Handbook of Skepticism, toim. J. Greco, 2008), Disagreement, Skepticism, and the Dialectical Conception of Justification (esiintyy julkaisussa International Journal for the Study of Skepticism 1, 2011) ja Neo-Pyrrhonism (esiintyy Skepticism: From Antiquity to the Present, toim. D Machuca & B. Reed, Bloomsbury, 2017).

Markus Lammenranta is University Lecturer and Docent in Theoretical Philosophy at the University of Helsinki. His research interests include naturalistic and social epistemology, skepticism and theories of justification. His publications include “Reliabilism and Circularity,” Philosophy and Phenomenological Research 61 (1996), “Is Descartes’s Reasoning Viciously Circular?” British Journal for the History of Philosophy 14 (2006), “The Pyrrhonian Problematic,” in J. Greco (ed.), The Oxford Handbook of Skepticism (Oxford, 2008); ”Disagreement, Skepticism, and the Dialectical Conception of Justification,” International Journal for the Study of Skepticism 1 (2011), and “Neo-Pyrrhonism,” in D. Machuca & B. Reed (eds.), Skepticism: From Antiquity to the Present (Bloomsbury, 2017).


Voimmeko tietää mitään oman mielemme ulkopuolisesta maailmasta?

Oletetaan, että aivot pystyttäisiin irrottamaan pääkopasta ja syöttämään niihin tietokoneen avulla samanlaisia ärsykkeitä, kuin saamme normaalisti aistien kautta. Niillä olisi siis samanlaisia kokemuksia ja uskomuksia kuin meillä; nämä uskomukset vain olisivat epätosia. Mistä tiedämme, ettemme itse ole tällaiset aivot ja erehdy lähes kaikessa, minkä uskomme? Jos emme tiedä tätä, emme tiedä mitään muutakaan mielemme ulkopuolella olevasta maailmasta – vaikka emme tosiasiassa olisikaan tällaiset aivot.

Can We Know Anything of the World Outside our Minds?

Let’s assume that the brain could be removed from the skull and then be electronically fed stimuli similar to those we receive normally through our own, regular senses. These brains would have similar experiences and beliefs to ours; only these beliefs would be false. How can we know that we actually aren’t these kinds of brains and aren’t therefore mistaken in everything we believe? If we don’t know this, we don’t know anything of the world outside our minds. What’s more, this is true even if we’re not these brains without bodies.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Kiasma Theatre, 3:45 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM