Joona Taipale

 

 

 

 

 

 

 

Joona Taipale (Ph.D. 2009) on filosofian dosentti ja Koneen Säätiön tutkija. Hän on julkaissut artikkeleita filosofian, psykoanalyysin ja kehityspsykologian aloilla muun muassa empatiasta, sosiaalisesta kognitiosta, ihmistenvälisestä ymmärryksestä, itsetietoisuudesta, psykopatologiasta, intersubjektiivisuudesta ja minä-käsityksestä.

Joona Taipale (Ph.D. 2009) is an Adjunct Professor in philosophy and a Kone Foundation Experienced Researcher. He is the author of Phenomenology and Embodiment (Northwestern University Press 2014). He has published several articles in philosophy, psychoanalysis and developmental psychology, on topics such as empathy, social cognition, interpersonal understanding, self-consciousness, psychopathology, intersubjectivity and selfhood. His most recent international articles include “Beyond Cartesianism. Body-perception and the immediacy of empathy” (Continental Philosophy Review) and “Self-regulation and beyond. Affect regulation and the infant-caregiver dyad” (Frontiers in Psychology).


Sosiaalisesta näkymättömyydestä

Esitelmäni käsittelee nähdyksi tulemista ja sen asemaa itsekokemuksessa. Lähestyn aihetta Tove Janssonin tarinan ”Näkymätön lapsi” (1962) kautta ja tarkastelen sitä filosofian, kehityspsykologian ja psykoanalyysin näkökulmista. Esitelmäni jakautuu kolmeen osioon. Tiivistettyäni Janssonin tarinan ensimmäisessä osiossa erottelen sosiaalisen näkymättömyyden eri merkityksiä. Toisessa osiossa selvitän, mitkä kehitykselliset tekijät mahdollistavat sosiaalisen näkyvyyden. Lopuksi tarkastelen Janssonin tarinaa intensiivisen terapiaprosessin vertauskuvana. Esitykseni ammentaa ennen kaikkea psykoanalyyttisestä perinteestä sekä myöhemmästä kehityspsykologiasta ja filosofiasta.

On social invisibility

My presentation deals with being seen and its status in the experience of self. I approach the subject through Tove Jansson’s story “The Invisible Child” (1962) and examine it from the different perspectives of philosophy, developmental psychology and psychoanalysis. My presentation is composed of three parts. After summarizing Jansson’s story in the first part, I explore different meanings of social invisibility. Lastly I examine Jansson’s story as a metaphor of an intense therapy process. My presentation draws above all from the psychoanalytic tradition and late developmental psychology and philosophy.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Kiasma Theatre, 1st Floor, 10:10pm


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM