Siipi

 

 

 

 

 

 

 

Helena Siipi on kollegiumtutkija Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS) ja Turun yliopiston filosofian oppiaineella. Hän väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2005. Hän on tutkinut pääasiassa soveltavaa etiikkaa ja ympäristöfilosofiaa. Tällä hetkellä Siipi tutkii ruoan filosofiaa.

Helena Siipi works as a collegium researcher in the Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) and the Philosophy Unit at the University of Turku, Finland. She earned her Ph.D. in philosophy at 2005. Her research interests include applied ethics and environmental philosophy. Her current research project concerns philosophy of food.

 


Onko aito ja puhdas ruoka moraalisesti hyvää ruokaa?

Väite suomalaisen ruoan puhtaudesta ja aitoudesta on tavallinen ja usein toistettu. Mutta mitä ruoan puhtaus ja aitous tarkoittavat? Ja miksi ruoan olisi hyvä olla puhdasta ja aitoa? Osoitan puhtauden ja aitouden käsitteiden olevan monimerkityksisiä. Ruoan puhtaus voi tuoteturvallisuuden lisäksi tarkoittaa myös esimerkiksi perinteidenmukaisuutta ja yksinkertaisuutta. Aitous taas voi olla vastakohta väärennöksille ja kopioille, mutta ruoan aitoudella tarkoitetaan usein sen samankaltaisuutta alkuperäiseen ruokaan. Ruoan aitous ja puhtaus ovat hyviä perusteita ruokavalinnoille käsitteiden joissain, mutta eivät kaikissa, merkityksissä.

Is Real and Pure Food Morally Good Food?

It’s often claimed that Finnish food is clean and authentic. But what do authenticity and cleanness in food actually mean? And why is it desirable for food to be either of these things? In my presentation I show how cleanness and authenticity can have multiple meanings. In addition to product safety, cleanness in food can also mean tradition and simplicity. Authenticity can be an opposite to frauds and copies, but authenticity in food is often likened to its similarity to original food. Due to these ambiguities, the authenticity and cleanness of food are good grounds for determining what to eat and what not to eat in some, but not all meanings of the concepts.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 1 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM