Heikki J. Koskinen

 

 

 

 

 

 

 

Heikki J. Koskinen (FT, teoreettisen filosofian dosentti) työskentelee yliopistotutkijana Suomen Akatemian huippuyksikössä Järki ja uskonnollinen hyväksyminen. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät nykyiseen tunnustusteoriaan, joka pohjautuu Charles Taylorin ja Axel Honnethin työhön. Koskisen viimeaikaisiin aihepiiriin liittyviin julkaisuihin lukeutuu “Mediated Recognition and the Categorial Stance”, Journal of Social Ontology, 2016, Volume 2, Issue 2. Koskinen toimittaa parhaillaan kansainvälistä kirjahanketta yhdessä Maijastina Kahloksen ja Ritva Palménin kanssa otsikolla Reflections on Recognition: Contemporary and Historical Studies.

Heikki J. Koskinen (Ph.D., Docent of Theoretical Philosophy) works as a University Researcher in the Academy of Finland Centre of Excellence Reason and Religious Recognition. His research interests focus on contemporary recognition theory based on Charles Taylor’s and Axel Honneth’s work. Koskinen’s most recent publications in this field include “Mediated Recognition and the Categorial Stance” in the Journal of Social Ontology, 2016, Volume 2, Issue 2. Koskinen is currently co-editing, with Maijastina Kahlos and Ritva Palmén, an international scholarly volume with the title Reflections on Recognition: Contemporary and Historical Studies.


Yksilö, itsenäisyys ja riippuvaisuus

Ihmisyksilöt ovat yhtäältä itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita mutta toisaalta myös monin eri tavoin riippuvaisia muista. Tarkastelen esityksessäni tätä filosofisesti kiinnostavaa jännitettä nykyisen tunnustusteorian näkökulmasta, joka pohjautuu Charles Taylorin, Axel Honnethin ja Nancy Fraserin ajatteluun.

Individual, Autonomy and Dependence

Human individuals are on the one hand independent operators, but on the other, dependent on others in many ways. In my presentation I examine this philosophically interesting tension from the perspective of the modern recognition theory, rooted in the work of Charles Taylor, Axel Honneth and Nancy Fraser.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 4:30 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM