Hanne Appelqvist

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Appelqvist on Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti. Appelqvist väitteli Columbian yliopistosta vuonna 2007. Hän on Wittgenstein and the Conditions of Musical Communication (”Wittgenstein ja musikaalisen viestinnän ehdot”) -teoksen kirjoittaja ja on julkaissut useita artikkeleita estetiikasta ja Wittgensteinin filosofiasta. Appelqvist työskentelee tällä hetkellä Centre of Excellence: Reason and Religious Recognition -tutkimusryhmässä (Helsingin yliopisto / Suomen Akatemia).

Hanne Appelqvist, Docent of Theoretical Philosophy, University of Helsinki. Appelqvist received her PhD from Columbia University in 2007. She is the author of Wittgenstein and the Conditions of Musical Communication and has published articles on aesthetics and Wittgenstein’s philosophy. Appelqvist currently works at the Centre of Excellence: Reason and Religious Recognition (University of Helsinki/Academy of Finland).


 

Mitä merkitystä kauneudella voi olla tiedon mahdollisuudelle?

Estetiikkaa pidetään usein vähemmän tärkeänä filosofian alana, ainakin verrattuna sellaisiin filosofian ydinalueisiin kuin metafysiikka, tieto-oppi ja etiikka. Kuitenkin uuden ajan vaikutusvaltaisin ajattelija Immanuel Kant (1724–1804) antaa kauneusarvostelmalle erityisen roolin suhteessa niin tieto-oppiin kuin etiikkaankin kuvaten sitä ”kaiken filosofian esikouluna”. Tässä esitelmässä pureudun Immanuel Kantin väitteeseen, jonka mukaan kauneusarvostelmassa löydämme jotakin sellaista, mikä on ”välttämätöntä tiedolle ylipäätään”.

What Relevance May Beauty Have for Knowledge?

Aesthetics is often thought of as a lesser branch of philosophy, especially when compared to traditional fields like metaphysics, epistemology and ethics. Nevertheless, Immanuel Kant (1724–1804), the most prominent thinker of the new age, gives a special role for judgments of beauty in relation to epistemology and ethics, describing it as “the preschool for all philosophy”. In this presentation I delve into Kant’s audacious claim, according to which we can find something “necessary for knowledge in general” in judgments of beauty.

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Kiasma Theatre, 3:15 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM