Dan Zahavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Zahavi on Kööpenhaminan yliopiston Center for Subjectivity Researchin johtaja ja filosofian professori. Systemaattisessa työssään Zahavi on tutkinut minän luontoa, itsetietoisuutta, intersubjektiivisuutta ja sosiaalista tietoisuutta fenomenologisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä hän työskentelee ryhmäidentifikaatioon ja “me”-intentionaalisuuteen liittyvien ongelmien parissa ja toimii Phenomenology and the Cognitive Sciences -lehden yhtenä päätoimittajista.

Dan Zahavi is Professor of Philosophy and Director of the Center for Subjectivity Research at the University of Copenhagen. In his systematic work, Zahavi has mainly been investigating the nature of selfhood, self-consciousness, intersubjectivity, and social cognition from a phenomenological perspective. He is currently working and publishing on issues related to we-intentionality and group-identification. He is author and editor of more than 25 volumes including Subjectivity and Selfhood (MIT Press 2005), The Phenomenological Mind together with S. Gallagher (Routledge 2008), and most recently Self and Other (OUP 2014). He is co-editor in chief of the journal Phenomenology and the Cognitive Sciences.


The Scientific Love Elixir: Science or Fiction?

Ecstasy and oxytocin have both been described as love drugs. Is it possible to artificially instill love in a person, and if so, can we then also, through a study of the affected neurophysiological processes, explain love scientifically? In my talk, I will examine this question and other related attempts to naturalize the mind and ultimately argue – through a brief examination of the case of Tristan and Isolde – that love is far too complex to allow for any straightforward reduction.

Tieteellinen lemmenjuoma: faktaa vai fiktiota?

Ekstaasia ja oksitosiinia ollaan molempia kuvailtu rakkauden huumeina. Onko mahdollista keinotekoisesti synnyttää rakkautta ihmisessä? Ja mikäli on, voidaanko rakkaus selittää tieteellisesti tarkkailemalla vaikutuksen alaisia neurofysiologisia prosesseja? Puheenvuorossani tarkastelen tätä sekä muita samankaltaisia yrityksiä palauttaa mieli luonnolliseen. Käyttäen Tristanin ja Isolden tapausta apunani väitän, että lopulta rakkaus on aivan liian monimutkainen asia sietääkseen suoraviivaisia yksinkertaistuksia.

Philosophy talk (in English), 20 min

Kiasma Theatre, 1st Floor, 9:10pm


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM