Arto Laitinen

 

 

 

 

 

 

 

Arto Laitinen on filosofian professori Tampereen yliopistossa.

Arto Laitinen is Professor of Philosophy at University of Tampere.


 

Mitä on vapaus?
Isaiah Berlinin kuuluisan erottelun mukaan negatiivinen vapaus on vapautta ulkoisista esteistä tehdä mitä haluaa ja positiivinen vapaus on vapautta todellisena itsemääräämisenä, olematta halujensakaan orja. Tässä esitelmässä tarkastelen näiden suhdetta muihin vapausideaaleihin: republikanistisen määritelmän mukaan vapaus on sosiaalinen status, kansalaisen asema suhteessa orjiin. Hegelin sosiaalisen vapauskäsityksen mukaan rakkaus on malliesimerkki vapaudesta: suhde toiseen, joissa toinen ei ole vapauden este tai rajoite vaan sen toteuttaja. Estetistisen vapauskäsityksen mukaan taiteilijan työ tai tanssi on vapauden keskeinen toteutuma. On siis kolmekin “kolmatta” vapauskäsitystä negatiivisen ja positiivisen lisäksi. Mikä vapauskäsitys on paras?

What Is freedom?

According to Isaiah Berlin’s famous division, negative freedom is freedom from external obstacles in the way of desires, while positive freedom is freedom to complete self-determination, including freedom from being enslaved even by one’s own desires. In this presentation I examine the relationship between these two and other ideals of freedom. Republicanism asserts that freedom is a social status, a citizen’s status in comparison to a slave’s. Hegel’s social conception of freedom purports that love is the ideal example of freedom: a relationship in which the other party isn’t an obstacle or constraint of freedom but conversely something that brings freedom to life. According to the aestheticist view, the work of the artist is the central realization of freedom. Thus it appears there are at least three “third” ideals of freedom in addition to the negative and the positive. So, which ideal is the best?

Philosophy talk (in Finnish), 20 min

Ernesto Neto’s Installation Yubẽ bushka, 5th Floor, 2 am


12 PERFORMANSSIA, KLO 19-7                                                                  44 FILOSOFISTA PUHEEVUOROA, KLO19-7

12 PERFORMANCES, 7PM – 7AM                                                                          44 PHILOSOPHY TALKS, 7PM – 7AM